`โอ้.เย่|แช่แข็ง'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 'หยุดแค่นี้ "ซูพอจุนีออ
เอลฟ์ไทย .

March 17, 2014 1:11 am
#Jackson #got7 #fanart

#Jackson #got7 #fanart

July 15, 2013 5:59 am

I’m Exofan ><

5:57 am

sehunality:

cr Mutia HunCla

Hunhan forever!

Hunhan is real >

(via sehunality-deactivated20140417)

5:56 am

huhuhu_07


He&#8217;s like a model.

huhuhu_07

He’s like a model.

(Source: wufantime, via akanishiexo)

July 14, 2013 10:31 am August 9, 2012 9:24 am
เบคอนรั่ว

เบคอนรั่ว

9:22 am
เน่สดิ้ง&gt;&lt;

เน่สดิ้ง><

August 8, 2012 7:27 am
นอกใจลู่หรอ = =+

นอกใจลู่หรอ = =+

7:23 am
เขินนนน &gt;/&lt;

เขินนนน >/<

7:18 am
โอ๊ย ฮาแบคกี้ &gt;/&lt; lol

โอ๊ย ฮาแบคกี้ >/< lol